Aciecat

Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

OMIC

Què és l' O.M.I.C.?

L'OMIC (Oficina Municipal D'Informació al Consumidor) és un servei gratuït dels ajuntaments, que té l'objectiu d'augmentar la qualitat de vida i defensar als consumidors i usuaris.

Serveis que l'omic ofereix

Informació sobre drets i deures dels consumidors.

Orientació i assessorament a les consultes que els usuaris facin en relació als temes: Vivenda (lloguer, compra d'habitatge). Higiene i qualitat dels aliments i establiments. Frau comercial i alimentari. Serveis (rebuts de la llum, gas, telèfon). Assegurances. Comerç.

Recepció, gestió i tramitació de les denúncies i reclamacions, relacionades amb aspectes de consum.

Formació en temes de consum: Educació i distribució de folls informatius. Programes d'Educació per al Consum a nivell escolar.

Inspecció i vigilància alimentària.

Informar el comerciant sobre els seus drets i deures en matèria de consum. De la legislació de consum que li afecta, segons el sector comercial al que pertany. Funcionament i ventages d'estar adherit al Sistema Arbitral de Consum.

Els nostres drets

La protecció

La indemnització

L'educació

La informació

La representació i consulta